Plot 1 Heol Y Meinciau, Llanelli Pontyates SA15 5TR,

£149,995

Number of Beds 2 Bedrooms
Number of Receptions 0 Receptions
Number of Bathrooms 2 Bathrooms

Documents

Brochure
Brochure

Property Details - (Ref:1271421)

Davies Craddock have the pleasure in offering for sale a Well Designed Modern Bungalow set in a Small Peaceful Development in the Semi Rural Village of Pontyates, Carmarthenshire.The accommodation comprises Entrance Hallway, Kitchen, Lounge/Dining Area, Family Bathroom, Master Bedroom with En Suite & Second Double Bedroom. Externally there is an enclosed garden to the rear and a Garage to the side of the property.The property has good road links to Llanelli and Carmarthen but is also located within walking distance of Schools, Shop and Amenities.

Mae gan Davies Craddock y pleser i gynnig Byngalo modern sydd wedi'i osod mewn datblygiad bach tawel ym Mhentref Lled-wledig Pontyates, Sir Gaerfyrddin. Mae'r Byngalo yn cynnwys Cyntedd, Cegin, Lolfa / Ardal Fwyta, Ystafell Ymolchi Teulu, Ystafell Wely Feistrolaeth gydag En Suite, Ail Ystafell Wely Dwbl. Tu allan mae gardd yn y cefn a Garej ar ochr yr adeilad. Mae gan y Byngalo gysylltiadau ffyrdd dda i Lanelli a Chaerfyrddin ond mae hefyd o fewn pellter cerdded i Ysgolion, Siop a Mwynderau.

Kitchen

3.9m x 2.64m (12' 10" x 8' 8")

Lounge/Dining Room

5.33m x 4.3m (17' 6" x 14' 1")

Family Bathroom

2.33m x 1.86m (7' 8" x 6' 1")

Bedroom One

3.86m x 2.6m (12' 8" x 8' 6")

Bedroom Two

2.74m x 3.70m (9' 0" x 12' 2")

Garage

2.63m x 5.4m (8' 8" x 17' 9")

Complete Address

Plot 1 Heol Y Meinciau, Llanelli Pontyates SA15 5TR,
Llanelli
SA15 5TR

Get In Touch

Subscribe to our newsletter for regular updates or contact us.